Trzeci szynobus już na torach

2 lutego dokonano odbioru trzeciego autobusu szynowego typu 214 Mb –MIŃSK-1. Dwa szynobusy dostarczone jeszcze w grudniu 2010 r. kursują już na trasie Jasło-Zagórz, Jarosław-Horyniec-Zdrój. Producent pojazdów, ZNTK „Mińsk Mazowiecki”, ma dostarczyć w bieżącym roku jeszcze dwa jednoczłonowe autobusy szynowe.

Zakupione pojazdy reprezentują najwyższy poziom europejski. Wyposażenie szynobusu jest takie samo jak dwóch dostarczonych w grudniu 2010 r. Ma przestronny przedział dla pasażerów. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa system kamer monitorujących to, co dzieje się wewnątrz pojazdu. Przedział jest klimatyzowany, wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 
Obecnie na terenie województwa znaczna część regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowana jest przy wykorzystaniu przestarzałego taboru kolejowego (lokomotywy spalinowe), które w znaczący sposób negatywnie wpływają na zanieczyszczenie środowiska przez wysoki poziom emisji spalin.
 
Dla przypomnienia: w województwie podkarpackim kursuje 6 autobusów szynowych. Cztery z nich zostały zakupione w latach 2004-2005 i dwa w 2010 r. w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP.