Get Adobe Flash player
Podkarpackie Transport Transport

Transport

Przetarg na pięć szynobusów dla Podkarpacia rozstrzygnięty

Trzy nowe szynobusy mają pojawić się na Podkarpaciu do końca bieżącego roku. Pojazdy zostaną wyprodukowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA.

W dniu 4 sierpnia br. miało miejsce otwarcie ofert na dostawę pięciu nowych jednoczłonowych autobusów szynowych dla województwa podkarpackiego. Do przetargu oprócz ZNTK stanęły dwie firmy: NEWAG Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz. Decydującym kryterium wyboru dostawcy nowych pojazdów była cena. Newag zaproponował 27,4 mln zł zaś PESA 30,5 mln zł. Wygrał ZNTK Mińsk Mazowiecki, który zaproponował najniższą cenę. Szynobusy kosztować będą łącznie 24,4 mln zł.
Nowe pojazdy zakupione zostaną dzięki unijnemu wsparciu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Część środków pochodzić będzie z budżetu województwa podkarpackiego.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:09)

Więcej…

 
                   

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:11)

 

O Projekcie

„Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”

Projekt „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”, którego Beneficjentem jest Województwo Podkarpackie, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu są dostawy dwóch różnych kategorii pojazdów szynowych: autobusów szynowych o napędzie spalinowym oraz Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT).

CELE PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej, jak również jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w województwie podkarpackim. Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:
  • zwiększenia niezawodności transportu kolejowego- skrócenia czasu podróży pasażerów;
  • dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
  • zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcja niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin
  • poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
  • zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania sie dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
  • zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

W ramach projektu zakupionych zostanie:
  • 5 jednoczłonowych autobusów szynowych o napędzie spalinowym
  • 2 Elektryczne Zespoły Trakcyjne
Zgodnie z założeniami projektu autobusy szynowe o pojemności 160-180 miejsc mają wozić pasażerów m.in. na odcinkach Jasło-Zagórz, Jarosław-Horyniec Zdrój, Rzeszów-Tarnobrzeg, Rzeszów-Jasło. Trasy te charakteryzują się małą ilością podróżnych, dlatego kursowanie na tych liniach autobusów szynowych zapewni optymalne ich wykorzystanie. Co więcej pojazdy te są dużo tańsze w eksploatacji.
Elektryczne Zespoły Trakcyjne mają obsługiwać trasę Przemyśl-Kraków. Będą to pojazdy składające się z czterech członów. EZT pomieszczą 450-500 pasażerów.
Zakupione w ramach projektu pojazdy bez wątpienia poprawią komfort podróży. Pasażerowie będą mieć do dyspozycji czytelne wyświetlacze, pokazujące nazwy stacji. Wnętrze pojazdów będzie klimatyzowane. Niewątpliwym autem nowego taboru kolejowego jest fakt, że pojazdy zostaną w pełni przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W dodatku pojazdy wyposażone mają być również w kasy biletowe, dzięki czemu podróżny sam kupi bilet na przejazd bez potrzeby oczekiwania w kolejkach.

HARMONOGRAM DOSTAW

Terminy dostaw zostaną określone przez producentów taboru, wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego. Przewiduje się, że pierwszy pojazd zostanie dostarczony w grudniu 2010 r., zaś ostatni w lipcu 2012 r.
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Koleje Państwowe
Modernizacja linii kolejowych
Przewozy Regionalne
Rozkład jazdy PKP